Η AGP Fashion & Food Beverages Hellas ιδρύθηκε το 2016 στην Ελλάδα. Είναι αμιγώς ελληνική εταιρία. Σκοπός της εταιρίας είναι να αναπτύσσει και να προσφέρει στους εμπόρους αλλά και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα κανάλια της εστίασης και διασκέδασης καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα. Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του επαγγελματία για προσφορά διαφοροποιημένων προτάσεων προς τον καταναλωτή τους.
The AGP Fashion & Food Beverages Hellas was founded in 2016 in Greece. We are a Greekowned company. Our vision is to develop and offer to beverages distributors and HORECA professionals in the drinking sector, innovative and differentiated products. Our product range will address consumer need for differentiation in most of the drinking occasions.
Η AGP Fashion & Food Beverages Hellas ιδρύθηκε το 2016 στην Ελλάδα. Είναι αμιγώς ελληνική εταιρία. Σκοπός της εταιρίας είναι να αναπτύσσει και να προσφέρει στους εμπόρους αλλά και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα κανάλια της εστίασης και διασκέδασης καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα. Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του επαγγελματία για προσφορά διαφοροποιημένων προτάσεων προς τον καταναλωτή τους.
The AGP Fashion & Food Beverages Hellas was founded in 2016 in Greece. We are a Greekowned company. Our vision is to develop and offer to beverages distributors and HORECA professionals in the drinking sector, innovative and differentiated products. Our product range will address consumer need for differentiation in most of the drinking occasions.